Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

psychicdevil
5266 1f80 500
Flicka Elisa
psychicdevil
psychicdevil
psychicdevil
6505 086e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatimetobegin timetobegin
7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
psychicdevil
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018

February 08 2018

psychicdevil
psychicdevil

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

February 06 2018

psychicdevil

February 03 2018

psychicdevil
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaperesekere peresekere
psychicdevil

"czuje się jak konające zwierzę, które rozumiejąc że zbliża się już koniec, szuka ustronnego miejsca, by tam się położyć i wydać ostatnie stęknięcie, zamieniając się w zbędne ścierwo.”

— Trociny. K. V.
psychicdevil
psychicdevil
psychicdevil
Reposted fromshakeme shakeme viaperesekere peresekere
9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaperesekere peresekere
psychicdevil
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaperesekere peresekere

January 31 2018

8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl