Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

1341 9a8b
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
1331 ef70 500

lastjedie:

Kit Harington photographed by Shayne Laverdiere

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
4938 8cff 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaweakness weakness
psychicdevil
Reposted fromtove tove viafelicka felicka

October 06 2017

psychicdevil
1534 7d28
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianosmile nosmile
5830 e5e7
Reposted fromdivi divi viaweakness weakness
psychicdevil
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
psychicdevil
0226 382e
Reposted fromLUNAROSSA LUNAROSSA viaweakness weakness
psychicdevil
4720 99d0
Reposted fromdreamadream dreamadream viaweakness weakness
7910 87f9 500

redlipstickresurrected:

Maegami Mami aka マエガミマミ aka Mae Gami Mami (Japanese, b. Gunma prefecture, Japan) - Illustration for Magazine VERY December issue.

Reposted fromkimik kimik vianosmile nosmile

September 22 2017

psychicdevil
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
2970 2422 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka

September 21 2017

psychicdevil
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianosmile nosmile
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix vianosmile nosmile
psychicdevil
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via169cm 169cm

September 19 2017

psychicdevil
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatsssy patsssy
psychicdevil
psychicdevil
7515 e562
Reposted fromlove-winter love-winter viarugia rugia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl