Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

psychicdevil
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
2970 2422 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka

September 21 2017

psychicdevil
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vianosmile nosmile
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix vianosmile nosmile
psychicdevil
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via169cm 169cm

September 19 2017

psychicdevil
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatsssy patsssy
psychicdevil
psychicdevil
7515 e562
Reposted fromlove-winter love-winter viarugia rugia
psychicdevil
4172 4641

September 18 2017

psychicdevil
9818 f748
Reposted fromcalifornia-love california-love
psychicdevil
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaamelinowa amelinowa
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viazupson zupson
psychicdevil
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
8967 9a37 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
5826 c8fb
psychicdevil
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaunmadebeds unmadebeds

September 17 2017

psychicdevil
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacrambie crambie
psychicdevil
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl