Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

psychicdevil
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
psychicdevil
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
psychicdevil
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialanni lanni
psychicdevil
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
psychicdevil
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
1121 46a1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaTangizz Tangizz
psychicdevil
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viaweakness weakness
psychicdevil
3320 7de2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaTangizz Tangizz
psychicdevil
6335 b24f 500
0527 ace1 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaTangizz Tangizz
7470 4520
Reposted fromanananana anananana viaTangizz Tangizz
psychicdevil
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunmadebeds unmadebeds
3758 a54a 500

lattefoam:

the holy trinity 

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
3820 89ea 500

oldhollywoodfilms:

Kay Francis at Yosemite National Park in 1932.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viafelicka felicka

July 01 2017

psychicdevil
4208 122a 500
Reposted fromheroes heroes viareverentiaa reverentiaa
psychicdevil
3138 b6f6
Reposted fromgrejfrut grejfrut viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl