Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

psychicdevil
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaTangizz Tangizz
7002 2672
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaTangizz Tangizz
psychicdevil
psychicdevil
8894 e3c7 500
Reposted fromtfu tfu viareverentiaa reverentiaa

July 18 2017

6253 97a5

artyeux:

Jean-Luc Godard and Anna Karina on their wedding day by Agnès Varda | March 1961 

psychicdevil
psychicdevil
5437 6469
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaTangizz Tangizz
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viagdybam gdybam
psychicdevil
Nie chcę utracić piękna swojej młodości.  Nie chcę patrzeć, jak moje ciało się starzeje. Kwiat wiśni wybiera śmierć w ciągu jednej nocy. Ja też tak chcę.
— List samobójczy młodej Japonki
Reposted fromKisune Kisune viareverentiaa reverentiaa
psychicdevil
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viaweakness weakness
psychicdevil

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viaweakness weakness
psychicdevil
5912 d5f1
Reposted fromadriannak adriannak viaTangizz Tangizz
psychicdevil
3359 e199
Reposted frompeper peper viaTangizz Tangizz
psychicdevil
5440 8327
Reposted fromlittlestories littlestories viaTangizz Tangizz
4010 e567
Reposted fromerial erial viaTangizz Tangizz
psychicdevil
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaTangizz Tangizz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl