Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

psychicdevil
1571 8870
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
9624 1de4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepidemic epidemic
psychicdevil
8349 b7c6
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
4005 207f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
5545 5361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
Kiedy spała miałam nadzieję, że się obudzi. Teraz mam nadzieję, że jest szczęśliwa i że się jeszcze spotkamy.
— Sasandra
Reposted fromchangecolour changecolour viaSynes Synes
psychicdevil
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
psychicdevil
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viaunmadebeds unmadebeds
psychicdevil
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
0636 0b8c 500
Reposted fromlsx lsx viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
psychicdevil
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z Wami rozstaję! A niech Was diabli wezmą!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlovvie lovvie viaRoaraAvis RoaraAvis
psychicdevil
1560 8278 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaRoaraAvis RoaraAvis
psychicdevil
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRoaraAvis RoaraAvis
psychicdevil
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaRoaraAvis RoaraAvis
psychicdevil
Reposted fromshakeme shakeme viaperesekere peresekere
psychicdevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...