Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

psychicdevil
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viaperesekere peresekere
psychicdevil
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaperesekere peresekere
psychicdevil
psychicdevil
7881 9e35 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viaperesekere peresekere
psychicdevil
8504 f656 500
Reposted fromrol rol viaperesekere peresekere
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatimetobegin timetobegin
psychicdevil
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin

June 01 2019

psychicdevil
psychicdevil
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viainzynier inzynier
psychicdevil
psychicdevil
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagriber griber

May 31 2019

8024 3ee9 500
Reposted fromamatore amatore viaOnly2you Only2you
psychicdevil
6684 d6d4
Reposted fromlovelyprincess lovelyprincess viajethra jethra
psychicdevil
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
psychicdevil
5502 e5d8
Reposted fromkarahippie karahippie
psychicdevil
5334 be6c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
psychicdevil
0048 549d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszpaqus szpaqus
psychicdevil
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakrainakredek krainakredek
psychicdevil
5536 8eb6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplants plants
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...